Ogólna informacja

Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z nami była dla Państwa maksymalnie komfortową. Komfort współpracy gwarantujemy naszym pełnym zaangażowaniem w proces rekrutacji. Do potrzeb każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za wszystkie administracyjno-prawne działania, gwarantują sukces przy zatrudnieniu obcokrajowca.

Po podjęciu decyzji o współpracy z nami, poprowadzimy Państwa przez wszystkie następujące etapy procesu zatrudnienia nowego pracownika-obcokrajowca.

Do zatrudnienia obcokrajowca należy uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce poprzez t zw. „procedurę uproszczoną” (dla pracowników z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Rosji i niektórych innych krajów) na podstawie oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub poprzez standardową procedurę wydawania zezwoleń na pracę – w przypadku chęci zatrudnienia pracowników z krajów, które nie są objęte „procedurą uproszczoną”.

Etapy i formy realizacji zatrudnienia, oraz obsługa administracyjno-księgowa pracowników:

  1. Wymagane dokumenty przy przyjeździe do pracy.

Właściwy organ administracyjny zgodny z miejscem zatrudnienia sprawdza wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wydanie zezwolenia na pracę w Polsce. M.in., historię pracy w kraju pochodzenia, niezbędne dokumenty przy przekraczaniu granicy, niekaralność cudzoziemca itd. Dzięki dobrej reputacji w okręgach konsularnych, a także Służby Granicznej RP, nasza Firma jest rozpoznawalna i posiada dobry wizerunek, co ułatwia wyrobienie wizy.

  1. Przyjazd do Polski.

Nasza Firma ma możliwość organizacji przyjazdów pracowników do Polski. Pomaga im w kupnie biletów i towarzyszeniu podczas dojazdu grup pracowników na miejsce pracy. Przed zaplanowanym przyjazdem do Polski przekazujemy pracownikom różne informację, co ułatwia im poruszanie się po Polsce (zabezpieczamy SIM-kartami do telefonów, pomagamy w otworzeniu rachunków bankowych itd.). Krótko mówiąc, my zawsze zabezpieczamy pomoc pracownikom-cudzoziemcom w ciągu całego procesu przyjazdu i adaptacji.

  1. Niezbędne dokumenty przy zatrudnieniu.

Wymagane badania lekarskie i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa organizujemy tak, aby zajmowało to jak najmniej czasu. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań i kursów w Polsce jak i za granicą.

W czasie szkoleń organizowanych w Polsce, jesteśmy w stanie zapewnić tłumacza. Podejmowane przez nas działania są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów z pracownikiem zostaje podpisana umowa o pracę. W razie potrzeby zabezpieczamy pracownikom mieszkania (niedogodny czas przyjazdu do danej lokalizacji, opóźnienia podczas podróży, przedłużający się czas oczekiwania na wyniki badań itd.) lub/i nasza Firma może pomóc w znalezieniu dla pracownika noclegu.

  1. Wykonanie pracy

Po dokonaniu w celu zatrudnienia wymaganych formalności, pracownicy przybywają do miejsca wykonania pracy/zamieszkania. W razie potrzeby, nasza Firma pomaga również wynajmować transport (autobusy/mikrobusy) w celu przewiezienia pracowników do miejsca zamieszkania.

  1. Nadzór i kontrola nad pracownikami.

Podczas wykonania pracy nasza Firma spełnia kontrolę i podtrzymuje stały kontakt zarówno z pracownikami oraz z kadrą kierowniczą Klienta.

W razie potrzeby Agencja organizuje tłumaczy i zabezpiecza pełną obsługę administracyjną i księgową (oświadczenie na ubezpieczenie, obliczanie czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń, przeprowadzenie podatków itd.). W imieniu pracowników Agencja otrzymuje numer NIP i pomaga w zameldowaniu na czas określony, założeniu rachunku bankowego itd.

Oprócz tego, w imieniu współpracowników możemy składać niezbędne dokumenty do uzyskania Kart czasowego pobytu i pracy na terytorium Rzeczypospolitej. Takie karty, w razie potrzeby, pozwalają im na wyjazdy do dziewięćdziesięciu dni w ciągu sześciu miesięcy na terytorium innych Państw Unii Europejskiej. Wszystkie rozliczenia i potwierdzenia dostarczone są do miejsca wykonania pracy (na przykład, comiesięczne sprawozdania ubezpieczenia, potwierdzenia wypłat itd.).

Nasze wieloletnie doświadczenie pracy z cudzoziemcami gwarantuje terminowość w otrzymaniu wyżej wspomnianych dokumentów.

Odpływ polskiej siły roboczej na zachodnie rynki pracy, stale rosnące środki na zatrudnienie i brak pracowników na polskim rynku, przyczyniły się do wzrostu popytu w alternatywne źródła pracowników wśród wielu tysiącach firm. Jednocześnie, Polska staje się ważną częścią globalnego rynku pracy. Rekrutacja pracowników z Europy Wschodniej jest idealnym rozwiązaniem zatrudnienia, które podnosi konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Jesteśmy dumni z bycia części procesu zmian. Dzięki własnemu Oficjalnemu Przedstawicielstwu w Ukrainie, jakie ma rozwiniętą sieć partnerską także i w innych krajach Europy Wschodniej, mamy ogromną bazę wykwalifikowanych pracowników z uwzględnieniem Państwa potrzeb.

Co daje współpraca z nami?

► Kompleksowa obsługa kadrowa, na wszystkich etapach procesu rekrutacji – dbamy o wszystkie formalności tak, żeby zatrudnienie pracownika-cudzoziemca było dla Państwa nawet łatwiejsze a niżeli zatrudnienie Polaka.

► Wsparcie ekspertów w dziedzinie zatrudnienia cudzoziemców – kompletna specjalizacja branży polecenia pracy obcokrajowcom jest gwarancją doskonałej wiedzy z zakresu specyfiki branży.

► Indywidualne usługi – rekrutacja pracowników, leasing pracowników, outsourcing, doradztwo – zawsze wypełniamy swoje zobowiązania zgodnie Państwa oczekiwaniom. Nasi przedstawiciele odpowiedzą na Państwa potrzeby, aby dostarczyć specjalistów odpowiednich dla danej branży i rodzaju działalności.

► Wykwalifikowanych pracowników wybranych na stanowisko – rekrutujemy dla Państwa pracowników praktycznie na każde stanowisko, często na takie, na które w Polsce często brakuje wykwalifikowanej kadry (na przykład w takich branżach, jak przemysł lekki, transport, budownictwo, itd.).

► Bezpieczne zatrudnienie i bezpłatna zamiana pracownika – pilnujemy, żeby cały proces zatrudnienia odpowiadał czynnemu ustawodawstwu Polski i UE, nadajemy możliwość bezpłatnego sprawdzenia kwalifikacji pracownika i bezpłatną zamianę w wypadku niezadowolenia z zaproponowanego kandydata. Tylko u nas można liczyć na dwutygodniowy okres próbny, w trakcie jakiego można sprawdzić kompetencję pracownika.

► Pełna kontrola nad procesem zatrudnienia – niezwłocznie informujemy o stanie procesu rekrutacji, na każdym etapie jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie.

► Finansowe oszczędzanie – elastyczne formy zatrudnienia i wysoka efektywność naszych praktyk zatrudnienia gwarantują Państwu stabilność i niską rotację pracowników.

Wielu pracodawców interesuję się możliwościami zatrudniania cudzoziemców. Nie wszyscy wiedzą, że zasoby kadrowe z krajów Wschodniej Europy są teraz jednym z kluczowych czynników, które mają bezpośredni wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w takich sektorach jak: rolnictwo, budownictwo, przemysł ciężki, produkcja przemysłowa, transport itd.

U podstaw rosnącego zainteresowania polskich firm pracownikami z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej leżą czynniki ekonomiczne (wzmacnianie gospodarki Polski), oraz socjalne (duża bliskość kulturowa mieszkańców tych krajów do mieszkańców Polski, chęć wzorowania się na Polakach). Jednocześnie ze zwiększeniem deficytu personelu na polskim (miejscowym) rynku pracy, zatrudnienie na przykład pracownika z Ukrainy jest dla ostatniego wysoką motywacją, ponieważ zapewnia o wiele więcej możliwości rozwoju i poprawy warunków życia. Przy otrzymaniu analogicznych z Polakami warunków pracy, oraz innych np.: ochrona pracy, postawa wobec pracowników itd., jednocześnie z mniejszym wynagrodzeniem, będą wypełniać swoje obowiązki rzetelniej i bardziej odpowiedzialnie.

Formy zatrudnienia

Dzięki współpracy z naszą Agencją, mogą mieć Państwo pewność, że zatrudniają cudzoziemców posiadających prawo do legalnego pobytu w Polsce. Rekrutujemy pracowników z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej biorąc pod uwagę kwalifikacje oraz doświadczenie. Przestrzegamy wszystkich formalności związanych z przyjazdem i legalizacją zatrudnienia.

Outsourcing

Oprócz pośrednictwa w zatrudnieniu, oferujemy również usługi w formie outsourcingu. W tym przypadku wykonujemy obsługę kadrową, wypłacamy wynagrodzenia i zapewniamy kontrolę nad pracownikami, którzy wykonują zadania, określone przez Klienta.

Leasing

Jest to dobra decyzja dla pracodawcy oczekującego szybkiego zatrudnienia pracowników z Ukrainy i innych krajów Wschodniej Europy, a także komfortu dot. ich kadrowej obsługi. Umowa ta jest trójstronna: Pracodawca Użytkownik – Agencja pracy tymczasowej – Pracownik tymczasowy.

Rekrutacji pracowników (stałych)

Ta forma współpracy jest najbardziej popularną formą współpracy Klientów z nami/naszą firmą. W ramach tej współpracy zabezpieczamy Klienta w wykwalifikowaną kadrę pracowników zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Dobór pracowników oparty jest na wielostopniowej rekrutacji, dzięki czemu gwarantujemy spełnienie Państwa oczekiwań. Po uzgodnieniu kandydata do pracy, zgodnie zapotrzebowania, zajmujemy się wyrabianiem wszelkich dokumentów, w celu dalszej możliwości pracy w Polsce.

Oprócz wyżej opisanych form zatrudnienia, oferujemy również doradztwo i usługi w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń na zatrudnienie obcokrajowców.

Zachęcamy Państwa do podejmowania w pierwszej kolejności współpracy z pracownikami z Ukrainy, ponieważ mają oni wieloletnie doświadczenie pracy w Polsce. Dzięki temu mają mniej trudności w aklimatyzowaniu się w Polsce oraz orientacja w nowym otoczeniu. Ogromnym atutem jest to, że dużo Ukraińców zna, lub/i rozumie język polski. Największą przewagą zatrudnienia takich pracowników jest liberalniejsze w stosunku do ich prawo pracy Polski, jakie pozwala zatrudnić Ukraińców w dość krótki termin. Pracownicy z Ukrainy zatrudniają się praktycznie tylko na podstawie pisemnego oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca z Ukrainy.

Dodatkowe zalety zatrudnienia obcokrajowców z krajów objętych „uproszczoną procedurą”:

  • Pracownika z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii czy Gruzji szybciej można znaleźć i zatrudnić do pracy tymczasowych/sezonowych. Gdzie zgodnie z prawem jest możliwość zatrudnienia pracownika na 6 i 9 miesięcy w ciągu roku bez pozwolenia na pracę, co odgrywa ogromną rolę. Pomagamy w rejestracji pracowników w urzędach pracy i załatwiamy całą procedurę. Dzięki temu, proces rekrutacji i zatrudnienia na przykład Ukraińców, jest szybszy i bardziej efektywny.
  • Tacy pracownicy częściej rozumieją język polski (część z nich rozumie język polski na poziomie komunikatywnym). Nasza firma, w razie potrzeby, nadaje koordynatora, który komunikuje się z pracownikami w ich języku oraz zajmuje się tłumaczeniami i sprawami bieżącymi.
  • Bezpośrednio zatrudnianie pracowników-obcokrajowców odbywa się przez nasze przedstawicielstwo w Ukrainie, które posiada dużą własną sieć agentów w całym kraju, a także profesjonalną sieć partnerów w innych krajach Europy Wschodniej.