Ogólna informacja

Prowadząc nie jeden rok międzynarodowe projekty oświatowe i edukacyjne, skierowane na edukację, zorganizowanie staży, programy liderskie dla młodzieży z Ukrainy, z pewnością możemy powiedzieć, że z każdym rokiem liczba chętnych młodych ludzi, do podjęcia nauki w Polsce, do udziału w różnych programach, projektach, tylko zwiększa się.

Zgodnie raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, w Polsce uczy się prawie 65,8 tys. studentów z zagranicy (z czego – 36 tys. na uczelniach publicznych). To o 8 tys. więcej niż w roku ubiegłym raport_Study Poland.

Na dzień dzisiejszy, we współpracy z Uczelniami wyższymi w Polsce, Fundacjami, Szkołami (gimnazjum, liceum), i ostatnio nawet przedszkolami, my oferujemy i pomagamy obywatelom Ukrainy w:

  • organizacji wyjazdów na Uczelnie Wyższe do Polski w celu zapoznania się z ofertą proponowaną przez uczelni

  • rozpoczęciu nauki w szkołach publicznych i niepublicznych (gimnazjum, liceum);
  • rozpoczęciu studiów na Uczelniach wyższych, zaliczonych do grupy najdynamiczniej rozwijających się Uczelni w Polsce;
  • znalezieniu przedszkoli dla dziecka rodzin, którzy emigrowali z Ukrainy;
  • otrzymaniu stypendium dla studentów pochodzenia polskiego;
  • pomoc z odbyciu stażu zawodowego (miesięcznego) dla studentów z Ukrainy różnych kierunków studiów

  • pomoc z odbyciu stażu zawodowego i naukowego (miesięcznego) dla wykładowców z Ukrainy


  • udziału w szkołach liderskich

  • udziału w programach oświatowych, w tym w Wschodniej Szkole Letniej, Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą, Światowym Zlocie Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”

Proponujemy naszym Klientom przygotowanie całego kompletu dokumentów, niezbędnych tłumaczeń, organizacja wyjazdu/przyjazdu, nadanie kontaktów, konsultowanie etc.

Jeżeli macie ciekawe pomysły, projekty do realizacji dot. młodzieży, chętnie podejmiemy współpracę z Państwem!

Zapraszamy Państwo do współpracy!