O Kompanii

Międzynarodowa Agencja Pracy «WORK EXPRESS EUROPE» (dalej – WEE) została założona w Polsce, w miastach Kraków i Gdańsk, jako połączenie specjalistów w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzania personelem, z zakresu prawa i edukacji w celu promowania rozwoju gospodarczego i społecznego życia polskiego społeczeństwa.

Swoją działalność w zakresie poszukiwania pracowników i pomocy w realizacji programów edukacyjnych wykonujemy z nadzieją nadania polskiej gospodarce możliwości racjonalizowania rynku pracy, pozyskiwanie nowych mających ogromny potencjał studentów, którzy w przyszłości staną się wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z sąsiednich krajów, a przede wszystkim z Ukrainy.

W chwili obecnej, biorąc pod uwagę konieczność podniesienia poziomu życia szczególnie bliskiego dla Polski narodu ukraińskiego, WEE otworzyło swoje przedstawicielstwo w Ukrainie (WEE Ukraine), w jednym z największych miast według ilości zamieszkałych Polaków w Ukrainie – m. Żytomierzu.

Jednocześnie, dzięki efektywnym systemie współpracy ze swoimi przedstawicielami regionalnymi i polityce wewnętrznej firmy, WEE Ukraine ma możliwość odpowiedzialnie i rzetelnie prowadzić swoją działalność na terytorium Ukrainy. Ponadto, klientami WEE Ukraine również mogą być obywatele z innych krajów byłego Związku Radzieckiego, w ramach odpowiednich umów międzynarodowych pomiędzy współpracującymi z nami firmami o podobnym profilu działalności.


Swoje usługi, jak w Polsce tak i w Ukrainie świadczymy, będąc oficjalnie zarejestrowanymi podmiotami, posiadając wszystkie wymagane zezwolenia na prowadzenie tej szczególnej działalności.

W procesie świadczenia usług, oferujemy Klientom szeroki wybór Kandydatów, praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarczych oraz  kwalifikacjach, którzy, zgodnie z odpowiednimi umowami, są odpowiedzialni za podanie nieprawdziwych danych osobowych lub nieprawdziwych informacji, w tym dotyczących swoich kwalifikacji i doświadczenia. Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę ograniczoną wstępną możliwość sprawdzenia kwalifikacji specjalistów, do momentu ich zatrudnienia w WEE, przez Przedstawicielstwo Ukrainy, staramy się zapobiec podawaniu przez Kandydatów fałszywych informacji, przedstawiając tym osobom procedurę unieważnienia polskiej wizy pracowniczej w przypadku problemów przysparzanych pracodawcom polskim z powodu podania nieprawdziwych informacji w procesie rekrutacji.

Ze wszystkimi swoimi Klientami pracujemy wyłącznie na podstawie Umowy o pracę, niosąc odpowiedzialność za każde swoje zobowiązania. Główną naszą ideą jest stabilność pracy w przedsiębiorstwach, a także dobrostan ludzi, chcących pracować u nich. Rozumiemy to i, odpowiednio, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać postawionym wytyczonym celom. Wymagając uczciwości zarówno od pracodawcy jak i od pracownika, dajemy możliwość otrzymywać tylko korzyści z takiej współpracy.

Klientom, którzy nie mają w tej chwili z różnych powodów możliwości zatrudnienia pracownika bezpośrednio u siebie, proponujemy zatrudnienie takiego pracownika na etat w naszej Firmie i proponujemy leasing pracowniczy (outsourcing). W tym wypadku, całą obsługą pracownika, kadrami, księgowością, zajmuje się nasza Firma.

W każdym przypadku, będąc jednym z Klientów «WORK EXPRESS EUROPE», możecie Państwo liczyć na długoterminową współpracę z naszą Firmą, ponieważ również my stawiamy na długofalową współpracę z Partnerami i odpowiednio, robimy wszystko, co jest w naszej mocy, aby wszystkie Strony były zadowolone.

Zawsze możecie Państwo oczekiwać dokładnej pomocy w realizacji, w tym również bardziej skomplikowanych projektów ds. przygotowania brygad zgodnie potrzebami Klienta (w razie potrzeby możemy przeprowadzić ankietowanie kandydatów metodą Hogana), a także pomoc prawną i consultingową w rozwiązywaniu wszystkich pytań, związanych z zatrudnieniem pracowników spoza Polski.

Organizacje, które chcą, zaproponować studentom z zagranicy wykształcenie w Polsce, odbycie stażu, szkolenia, udział w europejskich programach edukacyjnych, WEE i Przedstawicielstwo w Ukrainie zawsze gotowe jest do współpracy i dołoży wszelkich starań, w ich realizacji.

Poza tym, ze względu na wysoką aktualność w inwestowanie ukraińskiego rynku, specjaliści Przedstawicielstwa Ukrainy «WORK EXPRESS EUROPE» także mogą pomóc polskim przedsiębiorcom w rejestracji, administrowaniu prawnym i księgowym Spółek na terytorium Ukrainy, własnego biznesu, uzyskania wszystkich niezbędnych dla oddzielnych kierunków działania zezwoleń. Istnieje możliwość koordynacji działań dot. gospodarki zewnętrznej towarowo-transportowych operacji między polskimi i ukraińskimi kontrahentami, zaczynając od pomocy w poszukiwaniu dostawcy (nabywcy), przeprowadzeniu negocjacji, przygotowaniu (analizy) odpowiednich umów, w tym bilateralnych a kończąc wsparciem o pytania ze sfery walutowej i eksportowej/importowej kontroli po stronie Ukrainy. Należy również zauważyć, że koszt takich usług jest konkurencyjny i zasadniczo różni się od cen proponowanych w Ukrainie, ponieważ nie dyktuje ich stolica  Kijów, gdzie obecnie skoncentrowanych jest ponad 90% konkurentów. Natomiast w  Żytomierzu wraz z zespołem specjalistów, nastawionych w pierwszej kolejności na perspektywę długofalowej, wzajemnie korzystnej współpracy z Klientem proponujemy bardzo korzystne ceny.

Krótko mówiąc, zawsze będziemy wdzięczni Wam za to, że nam zaufacie!