Leasing personelu

Leasing („Wynajem”) pracowniczy – jest to jedna z najwygodniejszych form zatrudnienia cudzoziemców i model pracy tymczasowej, który jest coraz bardziej popularny wśród polskich pracodawców. Leasing personelu polega na przekazaniu pracowników przez jedną organizację do drugiej (faktycznego pracodawcy). W taki sposób przedsiębiorcy mogą dynamicznie reagować na zmiany w zapotrzebowaniu pracowników, oraz labilnie dostosowywać liczbę pracowników do aktualnych potrzeb firmy.

W ramach współpracy z Państwem, oferujemy nie tylko standardową dla usługi rekrutowania pomoc w doborze i prowadzeniu pracowników w kraju, ale również bierzemy na siebie wszystkie zobowiązania związane z obsługą kadrową i legalizacją pracy, w tym wypłaty wynagrodzeń, szkoleń oraz pokrycie innych kosztów (ZUS i podatki). To pozwoli Państwu skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej, a sprawy kadrowe pozostają w naszych rękach.

Naszym Klientom gwarantujemy zrekrutowanie wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników fizycznych, a także starannie wyselekcjonowanych pod względem potrzeb Klienta.

Główne zalety leasingu pracowniczego:

  • możliwość stosowania polityki minimalnego zatrudnienia;
  • zmniejszenie różnego rodzaju ryzyko związanych ze zwolnieniem etatowych pracowników;
  • prosty system wynagrodzeń oparty o godzinowy czas pracy;
  • redukcja kosztów, w tym i na działalność administracyjną;
  • możliwość wynajęcia pracownika na krótki termin, i na trwały okres czasu;
  • rozliczenie wynagrodzenia pracownika tymczasowego przez firmę zewnętrzną, nie angażując zasobów kadrowych Klienta.

System leasingowych opłat pracowników jest oparty na korzystnych stawkach leasingowych. W koszt leasingu pracowników są włączone WSZYSTKIE dodatkowe koszty, w tym ubezpieczenie i lekarskie, zaliczki na podatek dochodowy, a także wynagrodzenie agencji.