Konsulting

Coraz więcej polskich firm zainteresowanych jest zatrudnieniem obcokrajowców, co jest powodem wielu pytań dot. procedury zatrudnienia. W odpowiedzi na te potrzeby, przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania, jakie najczęściej są zadawane. Jest to nie tylko opis procedury zatrudnienia obcokrajowca, ale także opis warunków pracy, podstaw prawnych oraz niektórych problemów zatrudnienia cudzoziemców w kraju. Nasza Agencja Pracy oferuje wsparcie w zakresie rekrutacji i zatrudnienia cudzoziemców. Dlatego nasi Klienci mogą być pewni, że współpraca z nami opiera się na przejrzystych warunkach zatrudnienia cudzoziemców i związanym z tym bezpieczeństwem przyjęcia do swojej firmy obywateli innych państw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i akty prawne dot. zatrudnienia cudzoziemców. Dzięki temu polecenia pracy obywatelom innych państw były dla Was jak najbardziej przejrzyste. Proponujemy zapoznać się ze wszystkimi materiałami i w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Z radością odpowiemy na Państwa pytania i wybierzemy najbardziej odpowiedni wariant współpracy.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kto może zatrudnić obcokrajowca?

Zatrudnić obcokrajowca może absolutnie każdy obywatel Polski (jako firma oraz osoba fizyczna). Jedynym warunkiem jest niekaralność zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Jak można samodzielnie sprawdzić kompetencję pracowników, którzy mieszkają i pracują w tej chwili w innym kraju?

Aby rozwiać Państwa obawy, po zakończeniu procesu rekrutacji pracownika, i naszego wewnętrznego sprawdzenia kwalifikacji kandydata, gwarantujemy bezpłatny, dwutygodniowy okres próbny pracy. Zabezpieczamy również rekrutowanie pracowników zgodnie z Państwa wymaganiami. Dzięki oficjalnemu Przedstawicielstwu w Ukrainie, które ma własną, dużą sieć agencyjną, a także fachowej partnerskiej sieci w niektórych innych państwach Wschodniej Europy, możemy sprawdzić kwalifikację kandydatów, ich poprzednie miejsca pracy, niekaralność w tym i za kryminalne przestępstwa w krajach zamieszkania. W razie potrzeby, możemy zorganizować Państwu bezpośrednią rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy.

Czy brak dobrej znajomości języka polskiego jest problemem? Jak komunikować się z pracownikami z zagranicy?

Jeżeli mówimy o pracownikach z Ukrainy, ogólnie nie ma problemów z komunikacją. Większość z nich rozumie język polski, ze względu na poprzednie doświadczenie pracy w Polsce, oraz to, że język ukraiński jest bardzo podobny do polskiego.

Obywatele innych krajów Europy Wschodniej, którzy znają jakikolwiek z języków słowiańskich, również mogą w pewnym stopniu szybciej adaptować się w Polsce, w porównaniu z obywatelami innych państw świata (na przykład Chin, Indii itd.).

Czy można mieć pewność, że pracownicy nie pozostawią pracy po pierwszym miesiącu pracy, po otrzymaniu wynagrodzenia?

Dokładamy wszelkich starań, aby takich sytuacji nie było. Jednak, w przypadku, gdyby zdarzyła się okoliczność zabezpieczamy bezpłatne zastępstwo pracownika, w ciągu całego terminu ważności umowy.

Czy można mieć pewność, że pracownicy będą pracować w Polsce legalnie?

Wszystkie zatrudnione osoby mają zezwolenia na pracę. Zajmujemy się również pomocą pracownikom w przedłużeniu im ważności dokumentów dot. prawa pobytu i zatrudnienia, jeżeli jest to konieczne. Nasi koordynatorzy odpowiadają za pobyt pracowników w Polsce i informują Państwa o wszystkich możliwych sytuacjach, związanych z ich zatrudnieniem. Wizowe i inne prawne procedury w żaden sposób nie przeszkadzają w wykonaniu współpracownikom swojej pracy.

Czy można mieć pewność co do efektywności pracy proponowanych pracowników?

Wiadomo, że przyjazd do naszego kraju coraz większej ilości pracowników-obcokrajowców jest wynikiem migracji zarobkowej ze wschodu na zachód. Ze względu na to, że dochody pracowników są wyższe w Polsce a niżeli na przykład w Ukrainie, tacy ludzie pracują bardziej skutecznie i szanują swoją pracę. Oni praktycznie nie stwarzają problemów dyscyplinarnych pod warunkiem pozytywnego zachowania w stosunku do nich Pracodawcy. Są znacznie bardziej, aniżeli Polacy, przywiązani do swojego pracodawcy i nie ma potrzeby, aby dokładać starań by ich motywować do pracy.

Jak długo trwa proces rekrutacji i jaki my mamy na to wpływ?

Czas trwania procesu rekrutacji zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki pracy, gdzie pracownik ma być zatrudniony, a także od indywidualnej umowy z Klientem. Biorąc pod uwagę wiele administracyjno-prawnych aspektów, jakie muszą zostać podjęte w celu wykonywania pracy obcokrajowca na terenie Polski, cały proces może trwać w przypadku zatrudnienia pracowników z Europy Wschodniej, od 2 tygodni (przy standardowym życzeniu Klienta nie wysoko wykwalifikowanych pracowników) do półtora miesiąca. W czasie rekrutacji, zawsze utrzymujemy kontakt z Państwem, przedstawiamy sprawozdania o kandydatach. Po zatwierdzeniu najlepszych kandydatów, jesteśmy zaangażowani w działania związane z przywiezieniem ich do Państwa. Z naszej strony możecie Państwo liczyć na 2-tygodniowy okres próbny, wysoką jakość usług i bezpłatną wymianę, jeżeli kandydaci nie wykonują ustalonych wymagań.

Jakie są warunki opłaty usług?

Opłata za usługi dokonuje się dopiero po sprawdzeniu pracownika, t.j. przez dwa tygodnie pracy u Państwa. Stąd możecie mieć pewność że opłata dokonywana jest wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę. Wypłaty leasingowe dokonują się raz na miesiąc na podstawie faktury (pieniądze dla pracowników płacimy my, to jest jedyną formalnością przy tej formie współpracy – Państwo wysyłacie nam listę osób, które pracowały na nadgodziny). Podczas rekrutacji wykorzystujemy labilną formę rozliczenia i jednocześnie jesteśmy zawsze gotowi omówić Państwa propozycję.

Co będzie, jeśli pracownicy nie dojadą?

Państwo nie ponoszą żadnych kosztów za pracowników, którzy nie zostali zatrudnieni lub którzy nie przeszli okresu próbnego.

Czy jest etycznie zapraszać pracowników z zagranicy zamiast Polaków?

Regulacja rynku pracy, zatrudniając ludzi z innych krajów jest normalnym procesem na rynku wewnętrznym i zagranicznym. Pracownicy szukają korzystniejszych warunków pracy w celu poprawy ogólnych warunków życia. Dużo pracowitych i wykwalifikowanych Polaków decyduje się na migrację do innych krajów Unii Europejskiej (na przykład do Anglii, Niemiec, krajów Skandynawii itd.), dlatego brakuje ich na polskim rynku pracy. Co skutkuje tym, że pracodawcy odpowiednio zatrudniają pracowników z Europy Wschodniej. Naszym zadaniem i jest pomóc Państwu w tym procesie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Definicja.

  • Cudzoziemiec, uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest osobą nieposiadającą obywatelstwa polskiego, która spełnia warunki określone w art. 87 USTAWY z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 08.69.415).
  • Wykonanie pracy cudzoziemcem – wykonanie drugiej opłacanej pracy czy pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, przepisów na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art 88 h.2).
  • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są warunki określone w art. 114 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Podstawa prawna.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 08.69.415).

Oświadczenia o zamiarze polecenia wykonania pracy.

Dokument, na podstawie którego obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie Karty Polaka.

Karta Polaka to dokument wydany przez odpowiedni polski konsulat, potwierdzający przynależność do narodu polskiego, na podstawie którego, na przykład, osoba może być zatrudniona w Polsce bez zezwolenia na pracę. Karta Polaka jest wydawana dla obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu lub mającym w jednym z tych krajów statusu bezpaństwowców. Należy pamiętać, że Karta Polska nie jest dokumentem, który legalizuje pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak że cudzoziemiec z Kartą Polaka, chcąc pracować legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien również mieć odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Upoważnione organy, prowadzące kontrolę legalności

zatrudnienia cudzoziemców i ich pobytu na terytorium Polski.

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców sprawdzana jest przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (ust. 1, ust. 4, art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy), a inspektorów Służby Granicznej (ust. 2, ust. 13a, art. 1 Ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej). Także kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą organy Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej (ust. 1 i 3 art. 289 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).