Dodanie oferty

Przy wysłaniu Formularza zapotrzebowania dla pracodawcy w wersji elektronicznej, niezbędną informację wpisuje się w odpowiednich polach, natomiast w polu «Data i podpis osoby, wypełniającej Formularz» po wpisaniu danych dotyczących wnioskodawcy, w miejscu jego podpisu trzeba wpisać słowo «Akceptuje».

Wzorzec Formularza do uzupełnienia można pobrać TUTAJ, po wypełnieniu prosimy dołączyć dokument, jako załącznik, wypełniając formularz zwrotnej informacji:

JAK TYLKO OTRZYMAMY OD PAŃSTWA FORMULARZ NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZIMY TEN FAKT ORAZ SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM W CELU WYJAŚNIENIA WSZYSTKICH SZCZEGÓŁÓW!

Jeżeli nie otrzymacie Państwo odpowiedzi, prosimy bez zwłoki o kontakt telefoniczny!

Formularz prosimy wypełniać dla każdej oferty oddzielnie.